Sense categoria

Plans de Recuperació davant Desastres

By 07-06-2023_ No Comments

Plans de Recuperació davant Desastres

A mesura que les empreses depenen cada vegada més de la tecnologia, les dades i la seva infraestructura de TI, l’impacte d’una fallada del sistema o del temps d’inactivitat mai ha estat tan gran.

En aquest entorn global cada vegada més interconnectat i dependent dels aspectes tecnològics, els desastres poden ocórrer de diverses formes i en qualsevol moment, des d’una catàstrofe natural fins a errors humans, talls d’energia, ciberatacs o qualsevol altre esdeveniment disruptiu.

Això, a més de resultar molt costós des d’una perspectiva econòmica, pot tenir un fort impacte negatiu sobre la seva reputació. Per aquesta raó, les organitzacions, independentment de la seva mida i sector d’activitat, han d’estar preparades per fer front a qualsevol eventualitat.

La clau per a la gestió eficaç de qualsevol imprevist és un Pla de Recuperació davant de Desastres (DR) exhaustiu i perfectament planejat; un document formal amb instruccions detallades sobre com respondre davant d’incidents no planificats.

Passos a tenir en compte

El pla, creat per una organització de manera interna o recorrent a un expert, conté procediments per preveure com minimitzar els efectes d’un desastre perquè l’empresa pugui continuar operant o reprendre les seves principals operacions de forma ràpida.

El primer pas serà l’avaluació dels possibles riscos als quals l’empresa està exposada i, una vegada identificats els riscos, serà necessari establir els propòsits del pla, que han de ser objectius i realistes. Una vegada definit, a continuació, es desenvolupen les diferents estratègies per fer front a cada risc identificat. Això pot incloure mesures preventives, com la implementació de sistemes de suport i redundància, així com procediments de resposta i recuperació.

A més de l’anterior, per assegurar la continuïtat del negoci durant i després del desastre, s’haurà d’identificar funcions crítiques, establir plans alternatius d’operació i formar al personal.

Finalment, s’ha de tenir en compte que el pla no serà efectiu si no es prova o s’actualitza de forma regular. Les proves periòdiques ajudaran a identificar possibles mancances o deficiències en el pla.

Beneficis d’un pla de recuperació davant desastres

Un pla de recuperació, davant de qualsevol tipus de desastre, té com a objectiu aconseguir que l’operació de l’empresa es vegi el menys afectada possible quan ocorre el pitjor. Entre d’altres beneficis, el pla assegurarà:

  • Minimitzar la interrupció de l’actividad comercial.
  • Reduïr l’abast del contratemps i els danys causats.
  • Facilitar un ràpid restabliment del servei.
  • Limitar l’impacte econòmic del temps d’inactivitat.
  • Planificar i proporcionar mètodes d’operació alternatius per avançat.

Comptar amb un soci de confiança

El núvol i la virtualització són grans aliats en la recuperació davant de desastres per aconseguir restablir l’operació en un mínim de temps i de manera senzilla. Recorrent a un proveïdor de serveis de confiança, s’obté seguretat quan ocorre algun desastre greu. Es poden crear còpies de seguretat, còpies o imatges dels sistemes de forma contínua o abans de fer actualitzacions, perquè el temps de recuperació sigui el mínim.

inmove it Solutions pot oferir des de bosses d’hores de pagament per ús, passant per contractes de gestió i monitorització remota de sistemes en 13×5 fins a contractes 24x7x365 amb 4 hores de temps de resposta per als clients més exigents.