Sense categoria

Projectes ‘Claus en mà’

By 10-05-2023_ No Comments

Projectes ‘Claus en mà’

La demanda de projectes tecnològics clau en mà per part de les empreses està creixent de forma exponencial els últims anys. El motiu es troba en la velocitat amb la qual sorgeixen noves tecnologies, i la dificultat d’estar al dia en cadascuna d’elles per part de les empreses.

Un projecte o solució clau en mà consisteix bàsicament en l’elaboració, per part d’un únic proveïdor especialitzat, d’un projecte tecnològic complet de principi a fi, tenint cura de tots els aspectes i aportant una solució escalable en el temps.

Parlem d’una solució completa, que pot incloure programari, maquinari o comunicacions, que inclou totes les fases del procés, des de la concepció fins a l’entrega final, incloent el disseny, la implementació, la configuració i el manteniment de la solució tecnològica implementada.

Encara que dependrà de la magnitud i envergadura del projecte, el normal és acordar amb el client un cronograma per anar implantant la solució en el menor temps possible, de manera que afecti el menys possible a la seva activitat professional.

Avantatges de la solució tecnològica ‘clau en mà’

Optar per un model clau en mà presenta molts avantatges tant en els aspectes tècnics i funcionals, com en costos:

  • Reducció del temps d’implementació. Tenir un sol interlocutor és clau en el moment de fer modificacions o ajustos.
  • Es pot acordar efectuar els pagaments del projecte per percentatge d’avanç.
  • L’empresa tindrà accés en tot moment a la informació planificada sobre com s’està desenvolupant el projecte, podent proseguir amb la seva activitat professional sense contratemps.
  • Comunicació fluida. L’habitual en un ‘projecte clau en mà’ és mantenir tot el contacte amb un únic responsable (Project Manager) que garanteix la informació i el control de l’execució sense necessitat de parlar amb tots els involucrats.
  • Sense sorpreses. Tret de casos de força major, els costos d’adquisició, implementació i serveis de manteniments seran els inicialment contemplats. Els requeriments són obligatoris i clars des de l’inici.
  • Responsabilitat única. El proveïdor del servei assumeix la responsabilitat total del projecte davant qualsevol problema o imprevist.

Amb qui contractar un projecte ‘clau en mà’?

Les solucions tecnològiques que avui dia requereixen les companyies, també en el cas de les pimes, solen abastar més d’una àrea, per la qual cosa s’ha de ser molt curós al moment de decantar-se per un proveïdor que ofereix el servei clau en mà.

Triar un proveïdor que es faci càrrec de tot el projecte implica que aquest posseeixi coneixement expert sobre cada etapa del pla a desenvolupar; alta capacitat d’integració de maquinari i programari, i que estigui preparat per respondre a requeriments immediats i estructures internes com pot ser la logística, dissenyades per a l’execució de projectes en aquesta modalitat.

A inmove it Solutions el nostre equip està altament especialitzat, sent capaç de realitzar projectes complexos amb múltiples disciplines. La nostra capacitat en l’execució de projectes tecnològics clau en mà, després de molts anys d’experiència, l’avalen un sostingut nombre de referències de clients de diferents sectors, des de migracions al cloud fins a implantacions i transformacions del centre de dades.

Des de fa més d’una dècada ajudem als nostres clients a optimitzar l’aprofitament dels sistemes, i implantar solucions complexes que abasten un ampli ventall de tecnologies.

Si estàs considerant la possibilitat de dur a terme una implantació tecnològica a la teva empresa i per manca de temps o coneixement necessites experts que ho facin, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

Comptem amb experts en les últimes tecnologies per poder realitzar amb tota la solvència projectes des del principi fins al final amb un traspàs de coneixement al client.