Sense categoria

Cloud Computing, descobreix els beneficis del “núvol”

By 29-11-2022_ No Comments

Cloud Computing, descobreix els beneficis del “núvol”

El Cloud computing és una de les grans tendències tecnològiques dels darrers anys. El núvol ha democratitzat l’accés a l’emmagatzematge i aplicacions de les Pimes que abans només eren a l’abast de les grans organitzacions. I a aquestes darreres les ha dotat de gran flexibilitat.

En general podem dir que el Cloud Computing és un model de gestió de les TIC que permet oferir adhoc un conjunt compartit de recursos informàtics, que poden ser ràpidament aprovisionats amb un mínim esforç de gestió i interacció amb el proveïdor del servei.

Bàsicament, el que s’intenta és transformar les TIC en una commodity, com podria ser l’energia o l’aigua corrent, mijançant un model de pagament per ús.

Beneficis per a les empreses

Amb el model que proporciona el Cloud Computing les companyies es beneficien de poder dedicar-se, realment, al seu negoci sense preocupar-se d’altres aspectes com per exemple les infraestructures, sense necessitat de dispendis en recursos propis i pagant únicament pels serveis que s’utilitzen. Això permet estalviar els costos de manteniment tant de programari com de maquinari o l’adquisició de solucions sobredimensionades o que no s’acaben adaptant correctament al seu negoci.

El núvol, en definitiva, el que permet és el consum de serveis sota demanda, d’una manera ràpida, flexible, segura i escalable; així com adaptar-la a les diferents necessitats dels usuaris.

¿Existeix un únic Cloud?

La resposta és NO. Pot presentar-se mitjançant diferent s fórmules, tot dependrà de la utilitat que se li pretengui donar al servei i el tipus de control que tingui l’usuari.

  • Cloud privat. En aquest cas, la plataforma es troba ubicada dins una xarxa privada i dedicada a una única empresa. Els recursos poden estar ubicats en diferents centres de processament de dades, propis de la companyia o d’un proveïdor de serveis, però dedicats en exclusiva.
  • Cloud públic. Es parla de “núvol” públic quan la plataforma tecnològica és propietat d’un proveïdor extern i es comparteix amb d’altres empreses. El proveïdor ofereix aquests serveis a través d’internet, en carregant-se’n de l’administració i el manteniment.
  • Cloud híbrid. Es tracta de la combinació de les dues anteriors, utilitzant el beneficis de cadascuna d’elles. Indicada per a empreses que requereixin d’un servei de núvol en el qual mantenir dades més crítiques i un altre on poder emmagatzemar documents i/o serveis que precisin menor seguretat.
  • Multicloud. En aquesta opció, les empreses utilitzen núvols de diferents proveïdors.

Serveis més comuns

Els principals models de servei que s’ofereixen sobre el núvol que s’han citat anteriorment són:

  • Infraestructura com a servei/Infrastructure as a Service (IaaS): Es tracta d’un servei que ofereix servidors, emmagatzematge i xarxes. És a dir, el proveïdor proporciona la infraestructura requerida per les organitzacions. Una de les principals característiques és que els usuaris finals tenen total control sobre la infraestructura contractada.
  • Plataforma com a Servei/ Platform as a Service (PaaS): És el següent nivell a la IaaS, essent el nexe entre el software com a servei (SaaS) i la Infrasestructura com a servei (IaaS)
  • Software com a servei/ Software as a Service (SaaS): Es tracta d’aplicacions finals que s’ofereixen a les empreses per tal de permetre que els usuaris es puguin connectar a aplicacions al núvol a través d’Internet per al seu ús.

Normalment s’accedeix al programari SaaS a través dels navegadors web.

Aquests tres, són els més comuns dels serveis, no obstant, cada vegada son més els serveis “As a Service” com el “Network as a Service” (xarxa com a servei), “Storage as a service” (Emmagatzematge com a servei), “Monitoring as a Service” (Monitoratge com a servei), “Backup as a Service” (Còpies de seguretat com a servei), etc…

 

Quin és el tipus de “núvol” més indicat per al meu negoci?

 

Com hem pogut veure, quan es parla de cloud són diferents les alternatives que se’ns presenten. Per a decantar-se per a la millor opció, serà necessari entendre bé l’objectiu i processos de cada negoci i nes necessitats dels usuaris finals. La diferència rau, principalment, en el nivell de control, seguretat i responsabilitat sobre la informació que es vulgui tenir.

 

El cloud públic acostuma a ser el tipus més usat en el cas de les Pimes, ja que és el proveïdor qui s’encarrega de mantenir i administrar la infraestructura, el que representa un estalvi en temps, diners i preocupacions.

 

Un cop que s’hagi decidit a fer el salt a la informàtica al núvol, el següent serà seleccionar un proveïdor de serveis cloud que estigui compromès en entendre el negoci del client i els objectius que aquest espera assolir.